Previous Page  7 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 20 Next Page
Page Background

7

Wij Beijum

In het pand vanWIJ Beijummag iedereen de

hele dag binnenlopen voor een kop koffie, een

praatje of het lezen van de krant. Wie vragen

heeft over bijvoorbeeld zorg, geld, opvoeding,

of waar je naartoe moet met je kapotte compu-

ter, kan deze ter plekke stellen. “Mensen ko-

men vaak in eerste instantie voor gezelligheid

en pas later met een vraag", zegt Evalien Ver-

schuren. Samenmet René Paulussen is zij

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van

het wijkteamdat uit zestig mensen bestaat,

afkomstig van verschillende organisaties.

In de stad zijn in 2015 wijkteams opgericht die de zorg

dichter bij huis organiseren. Het wijkteamWIJ Beijum

was de eerste in de rij. Verschillende organisaties zoals

Stip, CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Lentis, MJD

(Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening) zijn

hierin opgegaan.

Kortere lijntjes

“Iedereen kan hier met elke vraag terecht”, zegt Evalien.

“Mensen gaan scheiden en hebben daar hulp bij nodig:

Hoe vertel ik het de kinderen? Hoe kom ik aan een ander

huis?” Financiële zorgen, huurachterstand, burenruzies:

“Wanneer een probleem niet direct kan worden opgelost,

kijken we samen naar tussenoplossingen.” Ook mensen

die een PGB (Persoonsgebonden Budget) willen aanvra-

gen of verlengen, of op zoek zijn naar vrijwilligerswerk,

kunnen terecht bij het wijkteam.

“De lijntjes zijn nu veel korter”, legt Evalien uit. “Eerst een

intakegesprek en vervolgens iemand doorverwijzen naar

de juiste deskundige is niet meer nodig. We halen die

deskundige er nu ter plekke bij.” De spreekkamer is niet

langer de enige plek waar een hulpvraag binnen komt.

Mensen van het wijkteam zitten ook vaak aan de huiska-

mertafel. “Stagiaires helpen mensen bij hen thuis met

computerproblemen, en lopen dan soms tegen een ander

probleem aan, eenzaamheid bijvoorbeeld.”

Ondersteuning door het wijkteam

Inwoners met nieuwe ideeën zijn van harte welkom bij

het wijkteam. “Op vrijdagmiddag hebben wij hier een

opa- en omagroep”, vertelt Evalien. “En vanochtend zat

hier een groep vrouwen die wijnflessen versierde.

Ondertussen praten ze veel over de dingen die hen bezig

houden, zoals opvoeden en relaties. De mensen regelen

alles zelf. We lopen hier rond en ondersteunen hen.

Wanneer mensen bijvoorbeeld behoefte hebben aan een

themabijeenkomst, kunnen wij een boek aanraden of een

deskundige laten komen.”

WIJ Beijum bevindt zich in het voormalig pand van het

CJG aan de Emingaheerd 8 (Gezondheidscentrum). In de

nabije toekomst verhuizen ze naar het gebouw van de oude

school De Doefmat aan de Isebrandtsheerd. De huiskamer

is dagelijks open van 9.00 tot 16.30 uur en op maandag-

avond van 19.30 tot 21.30 uur.

`

`

Telefoon:

5497131.

Internet:

wij.beijum@groningen.nl

“Iedereen kan hier met elke vraag terecht”

Welkom bij WIJ Beijum

Jeugdwerk

Jeugdwerkers Marcel, Twan, Viki, Karin, Joland, Gert-Jan,

Hans en Bonny hebben als doel kinderen te laten

opgroeien tot sociale en sterke individuen, die zich later

op een positieve manier kunnen redden in de maat-

schappij. Het Jeugdwerk legt contact met jongeren.

organiseert en begeleidt gevarieerde activiteiten, waar

jongeren zelf actief aan meewerken.

Meer informatie

op

www.check050.nl

Steunpunt Mantelzorg

Er is wekelijks een spreekuur voor mantelzorgers op

dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn koffieochten-

den om elkaar te ontmoeten. Plus ontspannende en

informatieve activiteiten.

Let op de aankondigingen!

Ruilwinkeltje

Dagelijks open:

het ruilwinkeltje van WIJ Beijum is

een initiatief van wijkbewoners, gerund door

vrijwilligers. Hier kun je terecht voor kleding (voor

kinderen én volwassenen) plus klein speelgoed.

Heb je niets te ruilen, dan kun je voor een klein

bedrag wat kopen.