Beijum Magazine herfst 2015
Previous Page  5 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 20 Next Page
Page Background

aCtieF in de Wijk

Wilt u ook Bommen? Of doet u liever aan Sultanes? Bent u in voor een schilderavontuur?

Of tekent u liever aan de keukentafel? En wat vindt u van samen lekker koken – en daarna

heerlijk eten? Breien, haken, naaien? Klaverjassen of sjoelen? U kunt het zo gek niet

bedenken of het wordt in een van de buurthuizen van Beijum georganiseerd.

In Heerdenhoes, Kleihorn en Trefpunt worden allerlei

sociaal-culturele en sportieve activiteiten georgani-

seerd voor alle wijkbewoners, van jong tot oud. Nog

belangrijker: u wordt uitgedaagd om een eigen activi-

teit te organiseren – en wordt daarbij geholpen met

advies, faciliteiten, hulpmiddelen en ruimte.

Zelf doen

“We merken dat er steeds meer mensen aankloppen om

zelf iets te gaan organiseren,” vertelt Marcella Gortmaker,

coördinator van de BIB (Buurtcentra in Beijum) en

Trefpunt. En zoals Ronald Oostmeijer van het Trefpunt

het in het eerste Beijummagazine verwoordde: “Wij

hebben het maximum van onze mogelijkheden nog lang

niet bereikt.” De voornaamste taak van de centra is de

ontmoetingen tussen wijkbewoners te bevorderen. Dat

kan bijvoorbeeld tijdens een van de koffieochtenden. De

vrouwengroep Orchidee komt ’s maandags in de Kleihorn

bij elkaar voor een gezellige ontmoetingsochtend. Nieuw

is de creatieve koffieochtend waar de deelnemers gaan

bloemschikken of kaarten maken of waar een spreker

komt vertellen over een creatief onderwerp.

Nieuwe initiatieven

Marcella: “Wij vinden initiatieven vanuit de bewoners het

belangrijkste.” Een paar jaar geleden kwam iemandmet het

idee om een filmavond te organiseren. “Wij hebben de

ruimte, maar hij moest het verder zelf regelen.” En die

filmavond wordt nu dus maandelijks georganiseerd in het

Trefpunt. De Sociale Long is nog zo’n initiatief, begonnen

door een groep jonge moeders die een grote speeltuin

willen realiseren in de Groene Long. Inmiddels is door deze

groep al een succesvol feest georganiseerd in zowel

Trefpunt als Boerderijum. En nu hebben een paar kunste-

naars in de wijk een nieuw idee gelanceerd dat ze samen

met het Trefpunt aan het uitwerken zijn: ‘Trefkunst’, een

gezellige regelmatige bijeenkomst voor kunstenaars die

over hun werk willen praten in het Grand Café. Hoe vaak,

voor wie, door wie, dat moet nog allemaal duidelijk worden.

Samen met vrijwilligers

Door de bezuinigingen van de laatste tijd is er heel weinig

vast personeel. Daardoor wordt het steeds belangrijker

om samen met vrijwilligers dingen te organiseren. Het

bestuur van de BIB bestaat dan ook grotendeels uit

vrijwilligers, allemaal wijkbewoners. Veel activiteiten

kunnen zelfs niet georganiseerd worden zónder vrijwil-

ligers. Tijdens de jaarlijkse spelweek in de zomer bijvoor-

beeld, zijn er 50 tot 60 vrijwilligers actief! Natuurlijk doen

ook organisaties als Wij(k)werken mee, waardoor werk-

zoekenden werkervaring op kunnen doen. Er is intensief

contact met WIJ Beijum en de daarin vertegenwoordigde

organisaties (Stiel, MJD en CJG). Kortom, het zijn de

professionals die samen met de vrijwilligers de boel

draaiend houden.

Actief

in de wijk

Activiteiten in Heerdenhoes, Kleihorn en Trefpunt

5

doe mee!

Er is enorm veel te doen in de wijk. Dankzij al die

activiteiten heeft menig wijkbewoner de weg naar de

diverse locaties al gevonden. U toch ook?

Mocht dat niet zo zijn, kom dan naar de

Open Dag

op 3 oktober van 13.00 tot 17.00 uur

. Dan kunt u

kennismaken met alle activiteiten. En geef u vooral

op om mee te doen met een van de vele activiteiten

in de wijk!