Beijum Magazine herfst 2015
Previous Page  3 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 20 Next Page
Page Background

3

Van Start

Colofon

Beijum Magazine

is een uitgave van

Uitgeverij Leander en Created by Design.

© 2015 Uitgeverij Leander en Created by Design.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar worden gemaakt door

middel van druk, fotokopie, geluidsband,

elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Organisatie en redactie:

Uitgeverij Leander

Idee & ontwerp:

Created by Design

Teksten en fotografie:

Bruisend Beijum, Willy

Koolstra, Koopmaneigen en Marleen Smit

Acquisitie:

Koopmaneigen

Oplage:

7000 exemplaren

www.beijummagazine.nl info@thuisinuwwijkmagazine.nl

Voorwoord

Beijum bruist… wat is er enorm veel te doen in de wijk Beijum!

In dit magazine presenteren we de activiteiten die plaatsvinden in Heerden-

hoes, Kleihorn en Trefpunt, maar ook van allerlei organisaties elders in de

wijk. Voor en door wijkbewoners. Is dit overzicht compleet? Dat kan eigenlijk

niet. Er gebeurt zoveel, we zien ongetwijfeld activiteiten over het hoofd. Laat

het ons weten!

In dit magazine vertellen veel organisaties hun verhaal. Niet alleen Heerden-

hoes, Kleihorn en Trefpunt, maar ook Boerderijum, WIJ Beijum, Wij(k)werken

en Bewonersorganisatie Beijum (BOB). In het midden van het magazine staat

een overzicht van de activiteiten in Heerdenhoes, Kleihorn en Trefpunt. Maar

ook in de Sporthal, Gymzaal Stoepemaheerd en CJG; in de pagina’s eromheen

wordt een flink aantal van die activiteiten toegelicht.

Behalve dat er een informatief en kleurrijk wijkmagazine bij u in de brieven-

bus rolt, wordt er ook een Open Dag georganiseerd: Bruisend Beijum. U bent

op zaterdag 3 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur van harte welkom in Heerden-

hoes, Kleihorn en Trefpunt. Daar presenteren tal van organisaties zich en kunt

u kennismaken met activiteiten, waaraan u ook mee kan doen. Kijk op pagina

4 voor de Coupons die u in kunt leveren tijdens deze middag (en erna).

Samen met u maken we er opnieuw een Bruisend Feest van!

Marcella Gortmaker

Coördinator Buurtcentra in Beijum (BIB) en Trefpunt

E-mail:

info@bruisendbeijum.nl

INHOUD

4

Bruisend Beijum

5

Actief in de wijk. Activiteiten

in Heerdenhoes, Kleihorn en

Trefpunt

7

Welkom bij WIJ Beijum

8

Activiteiten in de buurt:

een bloemlezing

10

Activiteitenoverzichten 2015-2016

13

Activiteiten in de buurt: een

bloemlezing (vervolg)

15

Bewoners Organisatie Beijum

16

Samenloop voor Hoop

16

Beijum barst van de initiatieven!

17

Wij(k)werken voor en door

de wijk

19

Boerderijum:

een wandeling waard

19

Gezocht: Vrijwilligers voor

de Groene Long

20

Programma Bruisend Beijum

HeerdenHoeS

kleiHorn

treFpunt

Ideeën en tips?

Heeft u ideeën of tips voor het

volgende nummer van het Beijum

magazine? Die zijn van harte welkom.

Stuur uw ideeën en tips naar:

info@thuisinuwwijkmagazine.nl