Previous Page  17 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 20 Next Page
Page Background

17

Wij(k)Werken

Wij(k)werken

voor en door de wijk

Wij(k)werken is er voor alle wijkbewoners die

graag iets willen doen voor de wijk, maar

vooral voor mensen die (nog) geen betaald

werk kunnen verrichten. Dat kunnen vrijwil-

ligers zijn. Maar er wonen in de wijk ook

kwetsbare mensen die een beschermde werk-

plek nodig hebben.

Samen werken aan werk

De nieuwe visie van de gemeente is dat bewoners zelf

bijdragen aan een prettig leefklimaat in de wijk. Daarom

is Wij(k)werken van start gegaan in Beijum en enkele

andere wijken in de stad. Het aanbod van Wij(k)werken

ontwikkelt zich in overleg met bewoners en organisaties

in de wijk. Vrijwilligerswerk is mogelijk, maar ook een

participatiebaan of dagbesteding, als dat beter past.

Zo kun je werkervaring opdoen in je eigen wijk en

ontdekken waar je talenten liggen.

Begeleiding

Wijkbewoners die werkzaamheden verrichten, worden

begeleid door participatiecoaches van Wij(k)werken.

Het is een leuke manier ommensen te leren kennen en

van elkaar te leren. Met elkaar werken aan de leefbaar-

heid van de wijk voelt goed en is goed voor de wijk. Dat

kan op allerlei manieren, in een buurthuis, een school of

een speeltuin. Je kunt meewerken met de buurtconciër-

ges, het schoonmaakteam of het klussenteam; grasmaai-

en voor een buurtbewoner die dat zelf niet kan of je inzet-

ten voor Beijum Kookt.

Ben jij onze nieuwe medewerker?

We zijn op zoek naar wijkbewoners die ons een handje

kunnen helpen. Komeens langs voor een kop koffie. Je bent

altijd welkom, maar bellen of mailenmag ook. Wij vertellen

graag over jouwmogelijkheden binnenWij(k)werken.

`

Isebrandsheerd 97, 9737 LK Groningen,

telefoon

5410070,

e-mail

beijum@wijkwerkengroningen.nl

DE WERKWEEK VAN WIJ(K) WERKEN

Dagelijks

08.30 - 09.30

Koffie inloop. Helpen met koffiezetten

voor alle medewerkers van Wij(k)werken

09.00 - 17.00

Balie beheren en telefoon aannemen in

de buurtpanden als gastvrouw/heer

09.00 - 12.00

Meehelpen met het schoonmaakteam,

dat verschillende panden schoonmaakt

Maandag t/m donderdag

09.00 - 12.00

De buurtconciërges gaan de wijk in. Help

mee om de wijk schoon, heel en veilig te

houden

Dinsdag

13.00 - 16.00

Meehelpen met de verhuur van tuinge-

reedschap (Kleihorn)

Vrijdag

09.00 - 12.00

Het tuinteam gaat de wijk in; help mee

met het onderhouden van tuinen in de

wijk (Start Kleihorn)

09.00 - 12.00

‘Welkom in de buurt’ gaat de wijk in;

nieuwe bewoners worden wegwijs

gemaakt in de wijk (Start Heerdenhoes)

Wij(k)werken doet ook mee aan diverse activiteiten in de wijk:

ontmoetingssoep, het naaiatelier, de open computerinloop,

schilderen/tekenen en het Eetcafé Beijum Kookt! Die activitei-

ten vind je op pagina 10 en 11.

Woensdagavond is Eetcafé avond!

Iedere woensdag eten ruim vijftien wijkbewoners mee bij

Beijum Kookt! Zo ook mensen van De Zijlen:

“Gezelligheid en er even uit zijn. Zo

gaat het elke woensdag. Na een

warm welkom lopen we het

Heerdenhoes binnen. We ruiken

meteen de heerlijke geur van het

eten dat ze hebben klaarge-

maakt. Elke week eten we onze

buik rond! Met dessert en koffie

aan het eind is het lekker

kletsen en nagenieten!

Eenmaal terug denken we

alweer aan de volgende week!

Wat voor een menu hebben ze

dan weer voor ons in petto?”