Previous Page  15 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 20 Next Page
Page Background

15

Op de site

www.beijum.org

kunt u lezen waar de BOB

mee bezig is. Het is de moeite waard om regelmatig even

op de site te kijken om op de hoogte te blijven over de

feiten rond zaken en kwesties die in de wijk spelen of voor

de wijk van belang zijn. Iedereen kan daar ook zijn of

haar mening over kwijt en reageren.

Ook kunt u een beroep op ons doen voor ondersteuning

(ook financiële) van bewonersinitiatieven zoals schoon-

maakacties, oprichten van een Heerdcomité of een ander

heerd- of wijkgericht idee ter bevordering van bijvoor-

beeld de sociale betrokkenheid. Wij informeren u hier

graag over.

De BOB is een vereniging. Iedereen die in de postcodege-

bieden 9736 en 9737 woont, de postcodes van Beijum, kan

lid worden. Het lidmaatschap is gratis. Alle informatie

daarover staat verder op de website.

`

De BOB is een vrijwilligersorganisatie die het beste per mail kan

worden benaderd:

bob@beijum.org

De Bewoners Organisatie Beijum (kortweg BOB) is door bewoners van Beijum in 1983 opgericht

en heeft ten doel ‘het bevorderen van de leefbaarheid in Beijum en daar zoveel mogelijk wijkbe-

woners en organisaties bij betrekken’.

BeWonerS organiSatie Beijum

Regelmatig houden wij ook een inloopavond, het BOB

Café; steeds op verschillende locaties in de wijk. In een

informele sfeer kunt u hier terecht met vragen, opmer-

kingen, problemen, ideeën of gewoon om eens kennis

te maken met wie en wat wij zijn en wat de BOB vanuit

de wijk doet.

Onderwerpen uit de afgelopen periode zijn onder meer:

• De plannen voor een nieuwe Gerrit Krol-brug (inclusief

fietsbruggen)

• De ontwikkelingen rond het initiatief ‘Sociale Long’

• De samen met de gemeente georganiseerde bijeenkomst over

aardbevingen

• Nieuwbouw verpleeghuis Innersdijk

• Bomen Beheerplan Beijum.