Thuis in uw Wijk Magazine 18.indd
Previous Page  3 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 24 Next Page
Page Background

3

VAN START

4

1

2

3

5

6

Colofon

Beijum Magazine

is een uitgave van

Uitgeverij Leander en Created by Design.

© 2015 Uitgeverij Leander en Created by Design.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar worden gemaakt door

middel van druk, fotokopie, geluidsband,

elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Organisatie en redactie:

Uitgeverij Leander

Idee & ontwerp:

Created by Design

Teksten:

Willy Koolstra en Jaap van Leeuwen

Fotografie:

Willy Koolstra en Philippine

Koopman (coverfoto)

Acquisitie:

Jaap van Leeuwen en

Hans Koopman

Oplage:

7000 exemplaren

www.beijummagazine.nl info@thuisinuwwijkmagazine.nl

Voorwoord

Voor u ligt de eerste editie van het BeijumMagazine. Dit zomerse wijkmagazine

geven we uit in het kader van het project uis in uw wijk , bedoeld om ‘de

wijk’ de centrale plaats te geven die zij verdient. Vraag een Groninger “Waar

woon je?” en in negen van de tien gevallen krijg je als antwoord: Vinkhuizen,

De Wijert, Lewenborg of Beijum. Mensen wonen weliswaar in een dorp of

stad, maar ze zijn ‘thuis’ in hun wijk. Daarom geven we in de stad Groningen

ook jaarlijks wijkgidsen uit. En nu dus het BeijumMagazine.

Beijum is niet bij toeval de eerste wijk waar we een magazine voor maken.

Nog steeds is hier de pioniersmentaliteit aanwezig waarmee de wijk vanaf

1978 werd opgebouwd. Ondanks de startproblemen is het een bruisende wijk

geworden. Dat heeft onder andere een uniek geschiedenisboek opgeleverd dat

de Beijumers grotendeels zelf gemaakt hebben. Optimisten zijn het, in hart en

nieren. Deze wijk barst van het talent. Dat zie je ook aan het nieuwste initiatief:

sinds december 2014 doet een groep bewoners ervaring op met Radio Beijum.

“Niet zeuren, gewoon doen”, is de gedachte daarachter. Er wordt zelfs hardop

gefantaseerd over Beijum TV. En dat alles ‘voor de wijk’.

Wij hebben dit magazine met veel plezier gemaakt, mede dankzij alle Beijumers

die aan dit magazine hebben bijdragen.

Veel leesplezier!

Jaap van Leeuwen

Raymond Wijngaard

Uitgeverij Leander

Created by Design

INHOUD

Ideeën en tips?

Er wordt alweer gewerkt aan een

tweede, veel dikkere editie van Beijum

Magazine. Heeft u ideeën of tips voor

dat tweede nummer? Die zijn van harte

welkom. Stuur uw ideeën en tips naar:

info@thuisinuwwijkmagazine.nl

4

Zomeractiviteiten in Beijum

6

Geboren Beijumer vliegt uit

9

Beijum’s mooiste plekje

10

Het Trefpunt, wijkcentrummet

zonnige toekomst

12

Zomer in Beijum

14

Ontspannen zomers wandelen

langs Beijum’s beelden

16

Recept voor paardebloembier

16

Brood van de Keizer

19

Zomerse snelcursus in kruiden

19

Lezersvoordeel

21

Tuin inspiratie, apps voor in en

rond je tuin

4

6

4

9

16

10