Previous Page  8 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 28 Next Page
Page Background

In deze woordzoeker

schuilt een heerlijk diner

Zorggroep Groningen is dé zorgaanbieder in de provincie

Groningen. Wij onderscheiden ons in complexe zorg met

specialisaties in onder meer Parkinson, geriatrische revalidatie

en psychogeriatrie. Wij zijn momenteel druk bezig met de voor-

bereidingen voor de nieuwbouw van Innersdijk in Beijum.

Alle woorden voor deze woordzoeker zijn van toepassing op

Zorggroep Groningen. Samen vormen ze de oplossing van de

woordzoeker en uw kans op een heerlijk 3-gangendiner in de

Brasserie van onze locatie Maartenshof in Groningen.

Doe mee en stuur de oplossing met naam, telefoonnummer en

e-mailadres onder vermelding van ‘Beijum Magazine’ vóór

20 oktober 2016 naar

communicatie@zorggroepgroningen.nl

of Zorggroep Groningen, afdeling Marketing & Communicatie,

postbus 8047, 9702 KA Groningen.

Heeft u geen e-mailadres? Vermeld dan uw woonadres.

Win een 3-gangendiner voor 4 personen

Zorggroep Groningen.

Altijd de mens zien

AANDACHT

ACTIVITEITEN

AGWILDERVANCK

BEGELEIDER

BEHANDELING

BIBLIOTHEEK

BINGO

BLOEMHOF

BRASSERIE

CLIENT

CRISISOPNAME

DAGBEHANDELING

DEMENTIE

EXPERTISE

FAMILIE

FYSIOTHERAPIE

GRONINGEN

HANDWERKEN

HOORNSEMEER

INFORMATIEPUNT

INNERSDIJK

INTERNETCAFE

LEEFPLEZIER

MAARTENSHOF

MEDEWERKER

MENS

MENUKAART

MUZIEK

PARKINSON

REVALIDATIE

STEUN

THUIS

TONEELAVONDEN

VRIJWILLIGER

WAARDEVOL

WELKOM

WELZIJN

WONEN

ZORG

ZORGGROEPGRONINGEN

ZORGLEEFPLAN

Oplossing:

172-134_ZGG_adv_woordzoeker_180x266_v2.indd 1

22-08-16 09:24