Previous Page  7 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 28 Next Page
Page Background

7

wij beijum

“Niet vergeten dat je zelf ook een buurtbewoner bent”

WIJ BEIJUMMIDDEN IN DE WIJK

“Ze noemenme danwel manager, maar ik voel

me somsmeer klusjesman. Die verhuizing

bijvoorbeeld dit voorjaar naar het gebouw van

De Doefmat: wat daar bij kwamkijken! En

daarvoor al, toenwe nog in Beijum-Oost zaten,

omal die organisaties onder één dak te krijgen.”

Inwonerspet

Aan het woord is René Paulissen, manager van het

WIJ-team Beijum. Hij benadrukt dat de reorganisatie van

de buurtzorg en het buurtwerk in Beijum goed verloopt,

maar nog niet klaar is. Daar is een andere manier van

denken voor nodig. Ook bij de beleidsmakers. “Daarom

laten we hier geregeld ambtenaren van de gemeente

opdraven. Dan vragen we ze: ‘Waarom zetten jullie je

inwonerspet aan het begin van de werkdag toch altijd af?’

Beleidsmakers en hulpverleners mogen nooit vergeten

dat ze zelf ook buurtbewoners zijn.”

Niet tussen wal en schip

“Vanaf het begin heb ik erop gehamerd dat we niet in

oude kaders moeten denken. De lijntjes moeten korter.

Dat zei mijn collega Evalien Verschuren ook al in het

Bruisend BeijumMagazine van vorig jaar. Daarom

hebben we hier ook geen loketten. Wel een huiskamer met

een ko etafel. Daar kun je vrijblijvend op bezoek komen.

Als dan blijkt dat iemand problemen heeft – schulden,

burenruzie, verslaving – dan plakken we daar niet meteen

een etiket op, maar zoeken we er de nodige hulp bij. Wij

hebben één stelregel: wat er ook gebeurt, niemand, maar

dan ook echt niemand, mag bij ons tussen wal en schip

raken. Als dat toch dreigt te gebeuren, doordat organisa-

ties langs elkaar werken of doordat o ciële regels niet

aansluiten bij de werkelijkheid, dan grijpen we in.”

Canada

Soms komt een hulpvraag uit onverwachte hoek, met

dank aan de moderne techniek. “Wij werken wijkgericht

en komen veel bij mensen thuis. Maar we maken ook veel

gebruik van social media om contact te houden. Kort

geleden kregen we een noodkreet van een mevrouw uit

Canada die zich zorgen maakte om een familielid. Ze had

ons op Twitter gevonden en meteen begrepen dat ze bij

ons kon aankloppen! Wij hebben dat opgepikt en zijn met

toestemming op huisbezoek gegaan.”

Voor en door wijkbewoners

“We willen dat de mensen uit de buurt zélf het heft in

handen nemen. Als we over een tijd gaan verhuizen naar

Beijum-Oost, hoop ik De Doefmat aan de wijkbewoners

over te kunnen dragen. Hopelijk wordt het zoiets als De

Oude Bieb in Lewenborg. Met een ko etafel en een

ruilwinkel gerund door vrijwilligers, zoals dat nu trou-

wens al het geval is. Met ruimtes voor allerlei activiteiten

voor en door wijkbewoners. Dat gebeurt nu al met de Tai

Chi avonden van de Vietnamese gemeenschap, met de

Antilliaanse vrouwengroep, naschoolse opvang, kook-

clubjes en ga zo maar door. Allemaal activiteiten die de

mensen uit de wijk zelf regelen!”

`

WIJ Beijum bevindt zich aan de Isebrandtsheerd 96.

WIJ Beijum

heet u dagelijks welkom voor inloop en ontmoeting van 9.00 tot

17.00 uur en op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Ons team biedt regelmatig tijdelijke activiteiten aan en speelt

daarbij in op vragen vanuit de wijk. De activiteiten worden

aangekondigd op de facebookpagina van WIJ Beijum.

Telefoon: 5497131

E-mail:

wijbeijum@wij.groningen.nl

Facebook: Wij Beijum

Twitter: @stbeijum050