Previous Page  5 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 28 Next Page
Page Background

5

buurtcentra

We zijn open!

Een kopje ko e voor 25 cent. Waar kan dat nog? Nou, dat kan in de buurthuizen van Beijum.

Doordeweeks dagelijks open, gewoon om gezellig een kopje ko e te drinkenmet andere wijk-

bewoners. Vanaf september verkopen ze in alle buurthuizen een ko ekaart voor € 2,50 voor

tien lekkere bakkies.

“Ontmoeting”, zegt Marcella Gortmaker van de Buurt-

centra in Beijum (BIB), “dat is onze belangrijkste functie.”

Rieko Klompstra van wijkcentrumHet Trefpunt vult aan:

“Mensen belanden hier in een warm bad. Je bent bij

voorbaat welkom.”

Ontmoeting

Die ontmoetingsfunctie vullen ze in door middel van

activiteiten voor iedereen in de wijk. Sommige activitei-

ten worden georganiseerd door de buurtcentra, die

daarbij een docent of begeleider en materiaal regelen,

zoals bijvoorbeeld voor de schildercursussen. Andere

activiteiten hoeven ze alleen maar te faciliteren, omdat

bewoners die zelf organiseren. De bemoeienis van de

buurtcentra is daarbij “al naar gelang dat nodig is.” Want

bewoners kunnen ongeloo ijk veel zelf oppakken en

doen dat dan ook. Zo draaien Trefkunst en de Filmclub

helemaal zelfstandig in Het Trefpunt. Het wijkcentrum

neemt alleen het kopje ko e voor zijn rekening. En toen

de kunstenaarsclub zijn werken wilden tentoonstellen,

waren de muren van Het Trefpunt snel beschikbaar!

“Het belangrijkste is dat mensen hier komen.” Soms voor

educatie, bijvoorbeeld omNederlandse les te volgen,

soms voor hobby’s, zoals de schilderlessen van Beijumse

kunstenaars: soms voor lichamelijke inspanning,

gymnastiek voor -plussers of dance voor kinderen en

jongeren. Maar ook staan de buurtcentra voor een

'sociale samenleving', zoals Rieko het noemt. Zo kunnen

mensen met een uitkering via een participatiebaan twee

jaar werkervaring opdoen in een buurtcentrum. “Op die

manier bieden we ze structuur. Ze voelen zich dan snel

op hun plaats.”

Jong en oud

Het Trefpunt is nadrukkelijk ook een locatie voor de

jeugd. En dus heb je daar de repetitieruimte en de

jamsessies van MAF, scouting De Voerman en de Schat-

kamer. Jongeren hebben hier een eigen ruimte. Van alle

groepen die hier iets organiseren wordt ‘geëist’ dat ze ook

iets met de jeugd doen.

De locaties verwijzen ook door naar elkaar. Het Trefpunt

is een ‘lawaai' locatie. De plek voor de Voice of Beijum

nale dus. Nieuwkomer Bij Bosshardt is er voor iedereen,

maar met name ook voor ouderen in de nabije buurt.

De buurthuizen trekken mensen die al vele jaren komen.

Kortom, ze versterken elkaar.

Wat brengt de toekomst

Het is de bedoeling dat over twee jaar de beide buurthui-

zen Het Heerdenhoes en De Kleihorn naar het ‘derdenge-

bouw’ verhuizen. Deze komt op de plek waar vroeger

Innersdijk stond en zal, behalve woonruimte voor een

aantal groepen, ook verschillende organisaties herber-

gen, waaronder WIJ Beijum. Het idee is dat het vergelijk-

baar wordt met Het Dok in Lewenborg. Het bestuur van

de BIB is al in gesprek met WIJ om afspraken te maken

over hoe ze het gebouw gezamenlijk zullen gebruiken.