Previous Page  3 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 28 Next Page
Page Background

3

back to scHool

2

van start

Colofon

Beijum Magazine

is een uitgave van

Uitgeverij Leander en Created by Design.

© 2016 Uitgeverij Leander en Created by Design.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar worden gemaakt door

middel van druk, fotokopie, geluidsband,

elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Organisatie en redactie:

Uitgeverij Leander

Idee & ontwerp:

Created by Design

Teksten:

Bruisend Beijum, Willy Koolstra,

Rinus Woesthuis, Marleen Smit

Fotografie:

Organisaties Bruisend Beijum,

Uitgeverij Leander, Koopmaneigen, Willy

Koolstra, Trijntje de Haan, Theo Koolman en

Ronald Gramberg

Acquisitie:

Uitgeverij Leander, Koopmaneigen

Oplage:

7000 exemplaren

info@beijummagazine.nl www.beijummagazine.nl

INHOUD

4

Wij(k)werken nu ook in oude

videotheek

5

We zijn open!

7

WIJ Beijummidden in de wijk

9

Activiteiten in de buurt

14

Activiteitenoverzicht

-

16

Wij zijn de leraar van de straat

17

Scouting De Voerman

bijna

jaar

20

Steun voor mantelzorgers

21

Bewonersorganisatie

Nieuwe Stijl

22

Activiteiten in de buurt

23

Bewonersinitiatieven

25

Bij Bosshardt: Een positieve

plek in de wijk

27

Beijum in het Groen

Dit magazine is mogelijk gemaakt door

bijdragen van Stadsdeelcoördinatie, de

Buurtcentra in Beijum, Wijkcentrum

het Trefpunt, WIJ Beijum, de Bewoners-

organisatie Beijum en Wij(k)werken.

OVERLOOP

BOORDSWAL

WATERLAND

WA

TERLA

ND

WATERLAND

DE FOK

W

5

25

9

23

25

16

Voorwoord

Beijum is een actieve wijk, met betrokken bewoners. Dit Bruisend Beijum

Magazine geeft u een overzicht van alle activiteiten die er in de wijk plaatsvin-

den en vertelt de verhalen van de mensen en de organisaties die zich daarvoor

inzetten.

Op de Open Dag zaterdag september gaat het seizoen weer voortvarend

van start. Verderop in dit magazine staat een zo volledig mogelijk activiteiten-

overzicht. U ziet daarin per dag uitgesplitst wanneer en waar er iets georgani-

seerd wordt. Natuurlijk in de vertrouwde buurtcentra Heerdenhoes en

Kleihorn, in wijkcentrum het Trefpunt met zijn Grand Café, in de nieuwe

locatie van WIJ Beijum, in Bij Bosshardt, onderweg naar het éénjarig bestaan

in december, en in de Boerderijummet zijn speeltuin en gezellige thee-

schenkerij.

We kijken mee bij werkzaamheden van Wij(k)werken, met de nieuwe kring-

loopwinkel, en bij scoutinggroep De Voerman, die onderweg is naar zijn

honderdjarig bestaan. Ook lezen we hoe Bewonersorganisatie Beijum de

toekomst ziet.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over het Jeugdwerk van WIJ Beijum,

de Mantelzorg van Humanitas, of over PKN gemeente De Bron. En wat te

denken van de meer dan zestig enthousiaste vrijwilligers van de Groene Long

of van buurtbewoners die zelf initiatieven ontplooien in de eigen heerd.

Na een Bruisend feest maken we er weer een Bruisend jaar van!

Voor het volledige programma van de Open Dag:

www.bruisendbeijum.nl