Previous Page  2 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 28 Next Page
Page Background

activiteit

datum

tijd

plaats

Wandelontmoeting

Vrijdag 2 september 2016

10.15 - 11.30 Bij Bosshardt

Open Zondag

Zondag 4 september 2016

10.00 - 16.00 Boerderijum

Bruisend Beijum

Bruisend Beijum

Zaterdag 10 september 2016

Zaterdag 10 september 2016

13.00 - 17.00

10.30 - 13.30

Heerdenhoes, Kleihorn, Trefpunt

Bij Bosshardt

Rond het vuur

Zaterdag 10 september 2016 ’s avonds

Vuurplaats Jensemaheerd

Ouderenontbijt (Week van de Eenzaamheid)

Vrijdag 30 september 2016

09.30 - 11.30 Plein-Oost (samen met Humanitas en

Buurtcentra)

Open Zondag

Zondag 2 oktober 2016

10.00 - 16.00 Boerderijum

Kinderboekenweek

5 t/m 16 oktober 2016

Bibliotheek

Wereldvoedseldag (maaltijd op woensdag)

Zondag 16 oktober 2016

’s Avonds

De Bron

Spulletjesmarkt

Zaterdag 12 november 2016

De Bron

Winter doe markt

Zaterdag 10 december 2016 13.00 - 17.00 Kleihorn

Kerstviering en -maaltijd

Woensdag 21 december

15.30 - 19.30

Bij Bosshardt

Bij Bosshardt Beijum bestaat 1 jaar!

Vrijdag 23 december

Bij Bosshardt

Kerst-Inn op Eerste Kerstdag

Zondag 25 december 2016

11.30 - 15.30 De Bron

Koningsdag

Donderdag 27 april 2017

10.00 - 16.00 Grasveld Jaltadaheerd

Funfestival

Zaterdag 13 mei 2017

Heerdenhoes

Buitenspeeldag

Woensdag 14 juni 2017

13.00 – 16.00 Rondom Trefpunt

Spijker en spelweek voor kinderen van 2 tot 14 jaar

29, 30, 31 augustus 2017

10.00 - 16.00 Trefpunt

eenMALiGe Activiteiten

ALBRONDA-

HEERD

TOPPINGA-

HEERD

ATENS-

HEERD

STOEPEMA-

HEERD

M

E

N

K

E

M

A

H

E

E

R

D

H

O

L

M

S

T

E

R

H

E

E

R

D

RENSUMAHEERD

RENSUMA-

HEERD

BEIJUMERWEG

BEIJUMERWEG

BEIJUMERWEG

GE

W

REM

UJIEB

HEERDENPAD

HEERDENPAD

BERLAGEWEG

BERLAGEWEG

ANDELSTERMAAR

B

BIESKEMAAR

R

KARDINGERMAAR

MEEDENPAD

BIJVOET- STRAAT

GREINER- STRAAT

BOEKEN-

LAAN

VAN DER

VLUGT-

STRAAT

MAASKANT-

LAAN

VAN DEN

BROEK-

STRAAT

BAKEMA-

STRAAT

GRANPRÉ MOLIÈREWEG

STRAAT

STRAAT

RAAT

BERLAGEWEG

VAN

DOESBURG-

STRAAT

MEEDENPAD

GARSTHUIZERMAAR

KOERSPAD

OVERLOOP

OVERLOO

DWARSDIJKJE

KOERSPAD

SCHELTEMA-

HEERD

AMK

EMAHEERD

DR

E

E

HA

M

E

K

M

A

AMKEMAHEERD

R E NS U

M

A

H

EERD

W

I

L

K

E

M

A

H

E

ER

D

FU

L

T

S

EM

AH

E

E

R

D

O

N

N

E

M

A

H

E

ER

D

SPAKENPAD

SPAKENPAD

SPAKENPAD

S CH

E

L

T

E

M

A

H

E

E

R

D

WILKEM

A-

HEERD

GALKEMA-

HEERD

GALKEMA-

HEERD

JENSEMAHEERD

J

E

N

S

E

M

A

H

E E R D

PEDAALPAD

PEDAALPAD

KETTINGPAD

PEDAALPAD

PEDAALPAD

PEDAALPAD

BENTISMAHEERD

YPEMA-

HEERD

BOELEMAHEERD

HYLKEMAHEERD

WIBENAHEERD

WIBENAHEERD

HYLKEMA-

HEERD

BENTISMAHEERD

DOORNBOSHEERD

BARMAHEERD

BENTISMA-

HEERD

PEDAA

L

P

A

D

B

O

E

L

E

M

A

H

E

E

R

D

NIJENSTEIN-

HEERD

NIJENSTEIN-

HEERD

F

R

O

U

K

EM

A

H

EE

R

D

FROUKEMAHEERD

MUNSTERHEERD

CLAREMAHEERD

GREVINGA

HEERD

GREVINGA

HEERD

BUNNEMA

HEERD

HERATEMAHEERD

SIJGERSMAHEERD

BOTTEMA-

HEERD

SIJGERSMAHEERD

KREMERS-

HEERD

M

U

N

S

T

E

R

H

E

E

R

D

B

U

N

N

E

M

A

H

E

E

R

D

E

M

I

N

G

A

H

E

E

R

D

E

M

I

N

G

A

H

E

E

R

D

EMINGAHEERD

AMKEMAHEERD

A

MK

E

M

A

H

E

E

R

D

ONNEMA-

HEERD

DREEHADATL

AJ

H

I

D

D

E

M

A

H

E

E

R

D

H

I

D

D

E

M

A

H

E

E

R

D

E

D

Z

E

M

A

H

E

E

R

D

HIDDEMA-

HEERD

MUDAHEERD

M

U

D

A

H

E

E

R

D

M

U

D

A

H

E

E

R

D

K

R

E

M

E

R

S

H

EE

R

D

B

E

K

E

M

A

H

E

E

R

D

BEKEMA-

HEERD

K

R

E

M

E

R

S

H

E

E

R

D

SIBRANDA-

HEERD

S

I

B

R

A

N

D

A

H

E

ERD

F

R

A

M

A

H

E

E

R

D

FOSSEMA-

HEERD

HEERD

FOSSEMA-

F

O

S

S

E

M

A

H

E

E

R

D

GODEKEN-

HEERD

GODEKENHEERD

GODEKENHEERD

C

U

Y

P

E

R

S

W

E

G

CUYPERSWEG

GRONINGERWEG

BUYSSTRAAT

VAN TIJENSTRAAT

VAN

E

I

L

A

R

D

A

H

E

E

R

D

H

O

L

M

S

T

E

R

H

E

E

R

D

Beijemerb

Recreatiegebied

Kardinge

Sportpark Kardinge

ark

Beijum

Hunze

MERKEL-

BACH-

STRAAT

I

SE

B

R

A

N

D

S

T

H

E

E

R

D

I

S

E

B

R

A

N

D

S

T

H

E

E

R

D

T

E

R

H

E

E

R

D

DRE

EH

AMEKMA

O

N

N

E

M

DR

E

EH

ADATA

T

A

LT

L

T

A

J

A

B

E

K

E

M

E

R

E

R

E

D

R

D

R

D

E

E

R

D

Heerdenhoes

Isebrandtsheerd 97

telefoon 5410070

www.buurtcentrainbeijum.

nl

1

Legenda

WIJ Beijum

Isebrandtsheerd 96

telefoon 5497131

facebook

Wij Beijum

2

Kleihorn

Fultsemaheerd 87

telefoon 5494820

www.buurtcentrainbeijum.

nl

3

Trefpunt

Beijumerweg 17

telefoon 5422807

www.trefpuntbeijum.nl

4

Bij Bosshardt

Amkemaheerd 481A

Telefoon 5493233

facebook

Bij Bosshardt Groningen

5

4

2

1

5

3